Over Ons


Waarom een Stichting G sport Barneveld?

In 2008 vertrekken drie Barneveldse verenigingen naar Amsterdam voor deelname aan de Special Olympics.
Dit is een groots meerdaags sportevenement voor mensen met een beperking. In de aanloop naar dit evenement zijn al deze verenigingen druk met het vinden van sponsoren, bestellen van kleding, het regelen van vervoer, het in kaart brengen van persoonlijke zaken van de deelnemers zoals medicatie enz. Tijdens hun verblijf in Amsterdam komen de begeleiders van deze verenigingen, Peter van den Brink, toenmalig voorzitter van de Mixed Hockey Club, Mart Donkervoort, trainer V.V.Barneveld met elkaar en met Gerard van den Hengel (wethouder) in gesprek. Uit dit gesprek blijkt dat een vorm van samenwerking e.e.a. makkelijker zou kunnen maken. Het idee van de stichting is hiermee geboren.
Op 27 januari 2010 wordt de stichting officieel. Onder toeziend oog van G sporters en hun begeleiders passeert notaris M.R. Pool de akte. In maart volgt een druk bezochte, succesvolle informatieavond. Waar veel verenigingen hun vertegenwoordigers naar toe laten gaan. Tijdens deze avond stelt de Stichting G Sport Barneveld haar bestuur voor en zetten zij hun intenties uiteen. De avond eindigt in een enthousiaste beursvloer waar iedereen hun mogelijkheden ter sprake brengt.
 
Wat willen we nu eigenlijk?
Landelijk is het percentage verstandelijk beperkten 1% van de bevolking van Nederland.
Als we dit percentage los laten op de gemeente Barneveld, betekent dit dat er ongeveer 500 verstandelijk beperkten zijn binnen onze gemeente. Barneveld heeft 66 sportverenigingen (klein en groot). Voor zover bekend is het voor een verstandelijk beperkte mogelijk om in georganiseerd verband deel te nemen aan : zwemmen, voetbal, zaalvoetbal, hockey, korfbal, biljarten en fitness bij 6 verenigingen. Dit is dus 10% van de verenigingen in de gemeente Barneveld. Wij zouden dit percentage graag hoger willen zien.
 
Onze 4 doelstellingen zoals ze zijn opgenomen in onze statuten:
1. Het stimuleren en bevorderen van sportbeoefening door mensen met een verstandelijke beperking
2. Belangen behartigen van deze mensen op gebied van sport, spel en recreatie
3. De stichting ondersteunt en faciliteert hun gezamenlijke projecten
4. Integratie van verstandelijk beperkten bevorderen binnen de samenleving en
ze sociaal weerbaarder maken.
 
Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten:
Sport clinic
Sport- en ontmoetingsdagen
Wandeldag
Fietsdag
Buddyprojecten

Blijf op de hoogte:


Nieuwsbrief Archief

A A A